Условия за връщане на продукти

ОТКАЗ, ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА


Всеки клиент има правото да се откаже от поръчаните стоки в срок до 14 РАБОТНИ ДНИ от получаването им в случай, че същите не са били използвани, не е нарушена целостта на опаковката им и са във вида, в който са били получени съгласно изискванията на чл.55 във връзка с чл.54 от ЗЗП. Редом с продукта, клиентът задължително трябва да изпрати касовата бележка или фактурата, с която е закупил стоката.


В случай че до 24ч. от получаването на даден продукт бъде констатиран негов дефект и в случай, че не е нарушен търговския вид на стоката и опаковката,  „Сибирско здраве – Русе” ЕООД се ангажира той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответния производител или да възстанови заплатената от клиента стойност на стоката в срока по чл.55, ал. 6 от ЗЗП. След изтичане на срока, в който потребителят следва да упражни правото си на отказ или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, връщане и замяна на стоката не се извършват. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката в тези случаи са за сметка на потребителя.


Когато „Сибирско здраве – Русе” ЕООД поради някаква причина не може да изпълни задълженията си по договора, потребителят ще бъде своевременно уведомен и платените от него суми ще бъдат възстановени в срок до 30 дни от датата, на която „Сибирско здраве – Русе” ЕООД е следвало да изпълни задължението си по договора. В този случай „Сибирско здраве – Русе” ЕООД разполага с алтернативната възможност да достави на потребителя стоки или услуги със същото качество и цена, като уведоми потребителя за промяната в изпълнението. Когато бъде изпълнено друго вместо дължимото и потребителят упражни правото си на отказ от сделката, разходите по връщането на стоките са за сметка на доставчика.